1z0-808: Java SE 8 Programmer I


1z0-808: Java SE 8 Programmer I

77 Questions & Answers

Thời gian:20 (phút)
Số câu: 20 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi)
Tổng điểm:20
loading Đang khởi tạo dữ liệu...

( 00:00 )
KẾT QUẢ: (xem đáp án/ hướng dẫn ở từng câu)
Số câu đúng
Tỷ lệ đúng
Điểm đạt được

Hãy LIKE nếu trang đem lại thông tin hữu ích cho bạn :)


Chia sẻ kết quả của bạn lên Facebook
Người tham gia cao điểm nhất < xem tất cả... >
Tran Tran 19 /20 23/11/2021 - 14:53:05 217
Thanh Thanh Trần Thanh Thanh Trần 17 /20 06/05/2021 - 14:23:23 644
hai pham tuan hai pham tuan 17 /20 18/10/2021 - 11:16:34 583
meo cosis meo cosis 15 /20 15/01/2019 - 09:06:28 240
Tuan Trong Tuan Trong 15 /20 26/12/2023 - 22:16:44 1223
Nguyen Ha Nguyen Ha 14 /20 14/03/2021 - 14:05:05 1226
hoang hoang 13 /20 21/09/2020 - 00:39:41 1177
Backs Backs 13 /20 19/07/2021 - 23:13:29 736
Hoang Tran Hoang Tran 13 /20 03/10/2021 - 20:17:02 938
Do Thai An Do Thai An 13 /20 01/03/2023 - 18:08:01 893

Trắc nghiệm liên quanX

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Bạn cần được tư vấn ?