Tạo mã dự thi.


Refresh capchar
- Mã dự thi = (VT, MO, VN) + Mã thẻ sau khi được kích hoạt.
- Giá trị của thẻ nạp được tính theo hệ số 10.000 đ / 50 lần thi, trắc nghiệm.

X

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Bạn cần được tư vấn ?