MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp


MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp

MBTI (Myers-Briggs Type Indication) - Phân loại tính cách là phương pháp sử dụng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để xác định tính cách của con người, dựa vào đó chúng ta hiểu chính mình hơn, nếu biết được tính cách của người khác chúng ta có thể đoán được suy nghĩ, hành động của họ. MBTI được ứng dụng nhiều trong việc: Xây dựng đội ngũ nhân viên, quản lý và đào tạo, đối phó với căng thẳng, giải quyết xung đột, đàm phán, hướng dẫn nghề nghiệp, xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt hơn.

Số câu: 32
loading Đang khởi tạo dữ liệu...

( 00:00 )
KẾT QUẢ: (xem đáp án/ hướng dẫn ở từng câu)
Số câu đúng
Tỷ lệ đúng
Điểm đạt được

Hãy LIKE nếu trang đem lại thông tin hữu ích cho bạn :)


Chia sẻ kết quả của bạn lên Facebook
Lượt tham gia mới nhất < xem tất cả... >
thưAnh Nguyễn Thị thưAnh Nguyễn Thị MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 29/09/2020 - 19:45:35 332
Hien Hien MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 16/09/2020 - 10:39:14 733
Nguyễn Thanh Hiền Nguyễn Thanh Hiền MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 28/08/2020 - 17:13:52 221
Tu Cao Tu Cao MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 23/08/2020 - 23:11:30 284
Add Add MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 12/07/2020 - 08:56:42 255
Vũ Việt Trung Vũ Việt Trung MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 07/07/2020 - 11:05:03 340
Vũ Trần Yến Thơ Vũ Trần Yến Thơ MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 06/07/2020 - 16:04:04 347
Trần Tiến Tân Trần Tiến Tân MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 06/07/2020 - 15:55:42 282
Anh Phương Anh Phương MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 05/07/2020 - 22:58:25 243
Minh Phong Minh Phong MBTI - 32 câu hỏi xác định khuynh hướng tính cách, nghề nghiệp 27/05/2020 - 23:04:52 50

Trắc nghiệm liên quanX

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Bạn cần được tư vấn ?