Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy & Ann Bidou


Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy & Ann Bidou

Với hàng nghìn người Mỹ, kiệt tác dài 276 trang của Shoya Zichy, cuốn Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi đã cùng lúc chấm dứt bóng ma khiếp đảm của nạn thất nghiệp và làm thoả mãn những người đang buồn rầu trước sự biến đổi phức tạp của nền kinh tế quốc gia và thế giới.... Hãy làm bài trắc nghiệm sau để biết được nghề nào dành cho bạn.

Số câu: 27
loading Đang khởi tạo dữ liệu...

( 00:00 )
KẾT QUẢ: (xem đáp án/ hướng dẫn ở từng câu)
Số câu đúng
Tỷ lệ đúng
Điểm đạt được

Hãy LIKE nếu trang đem lại thông tin hữu ích cho bạn :)


Chia sẻ kết quả của bạn lên Facebook
Lượt tham gia mới nhất < xem tất cả... >
Add Add Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 12/07/2020 - 09:02:34 127
Dieu Huong Dieu Huong Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 08/07/2020 - 15:28:03 235
Vũ Việt Trung Vũ Việt Trung Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 07/07/2020 - 10:25:03 653
Hoàng Phạm Thị Huy Hoàng Phạm Thị Huy Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 12/05/2020 - 15:21:41 174
Hearthstone 01 Hearthstone 01 Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 09/05/2020 - 17:20:36 138
Huỳnh Họp Vĩ Huỳnh Họp Vĩ Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 06/05/2020 - 16:30:32 417
Nguyen thi nu Nguyen thi nu Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 29/04/2020 - 12:47:01 268
Phạm Văn Tiến Phạm Văn Tiến Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 18/04/2020 - 08:02:58 134
Dorothy Vincent Dorothy Vincent Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 15/04/2020 - 17:44:51 242
Toan Nguyen Huu Toan Nguyen Huu Trắc nghiệm khoa học: Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi - Shoya Zichy &amp; Ann Bidou 13/04/2020 - 22:16:38 180

Trắc nghiệm liên quanX

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Bạn cần được tư vấn ?