1z0-808: Java SE 8 Programmer I


1z0-808: Java SE 8 Programmer I

77 Questions & Answers

Thời gian:20 (phút)
Số câu: 20 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi)
Tổng điểm:20
loading Đang khởi tạo dữ liệu...

( 00:00 )
KẾT QUẢ: (xem đáp án/ hướng dẫn ở từng câu)
Số câu đúng
Tỷ lệ đúng
Điểm đạt được

Hãy LIKE nếu trang đem lại thông tin hữu ích cho bạn :)


Chia sẻ kết quả của bạn lên Facebook
Người tham gia cao điểm nhất < xem tất cả... >
meo cosis meo cosis 15 /20 15/01/2019 - 09:06:28 240
Lê Tuấn Anh Lê Tuấn Anh 12 /20 18/02/2019 - 14:59:22 866
Vu Van Hieu Vu Van Hieu 11 /20 13/09/2017 - 17:35:59 925
Hiệp Lee Hiệp Lee 11 /20 29/03/2019 - 14:12:30 1162
Minh Kim Minh Kim 10 /20 21/02/2019 - 20:20:42 1247
Nhung Nguyen Thi Nhung Nguyen Thi 10 /20 06/03/2019 - 09:35:17 987
Bùi Ngọc Duy Bùi Ngọc Duy 10 /20 02/12/2019 - 14:04:51 942
Minh Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Hoàng 9 /20 22/04/2019 - 14:53:34 1146
Song Zhang Song Zhang 9 /20 17/09/2019 - 23:21:28 1247
Trung Lee Min Trung Lee Min 8 /20 02/02/2018 - 18:59:10 1432

Trắc nghiệm liên quanX

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Bạn cần được tư vấn ?