1z0-144: Oracle Database 11g: Program with PL/SQL


1z0-144: Oracle Database 11g: Program with PL/SQL

103 Questions & Answers

Thời gian:20 (phút)
Số câu: 20 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi)
Tổng điểm:400
loading Đang khởi tạo dữ liệu...

( 00:00 )
KẾT QUẢ: (xem đáp án/ hướng dẫn ở từng câu)
Số câu đúng
Tỷ lệ đúng
Điểm đạt được

Hãy LIKE nếu trang đem lại thông tin hữu ích cho bạn :)


Chia sẻ kết quả của bạn lên Facebook
Người tham gia cao điểm nhất < xem tất cả... >
Le Ngoc Hong Phuc Le Ngoc Hong Phuc 9 /20 03/03/2017 - 16:59:02 1378
Tuan Tuan 8 /20 28/04/2017 - 09:37:21 1310
Pham Trung Hieu Pham Trung Hieu 7 /20 22/04/2018 - 23:48:43 953
Nguyễn Khải Nguyễn Khải 7 /20 19/12/2018 - 21:50:43 143
Đặng Thị Hồng Sâm Đặng Thị Hồng Sâm 6 /20 14/09/2020 - 20:28:26 1187
Lam Tran Lam Tran 5 /20 26/05/2017 - 08:51:02 1239
hieutran hieutran 5 /20 30/10/2017 - 18:45:41 1335
Đặng Lê Minh Đặng Lê Minh 5 /20 21/12/2017 - 20:14:57 1031
Minh Tuấn Hoàng Minh Tuấn Hoàng 5 /20 18/02/2018 - 16:06:43 704
Le Xuan Le Xuan 5 /20 02/08/2020 - 10:29:43 1366

Trắc nghiệm liên quanX

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Bạn cần được tư vấn ?